ลัง 12 ขวด Baileys : Original 1Liter

Attribute:

SKU : Baileys-02

ลัง 12 ขวด Baileys : Original 1Liter ราคาลัง 12 ขวด 11,000 บาท (ราคารวมส่งแล้ว)

Categories : LIGUEUR Baileys

Share

ลัง 12 ขวด Baileys : Original 1Liter


ราคาลัง 12 ขวด 11,000 บาท (ราคารวมส่งแล้ว)

Bottle Size : 1Liter
Vol / Alc  : 17%
Country of Origin: Irish