ลัง 12 ขวด Bacardi Gold Rum 70cl.

Attribute:

SKU : Bacardi-03

ลัง 12 ขวด Bacardi Gold Rum 70cl. ราคาลัง 12 ขวด 6,900 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

Categories : RUM Bacardi

Share

ลัง 12 ขวด Bacardi Gold Rum 70cl.

ราคาลัง 12 ขวด 6,900 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

Bottle Size :70cl
Vol / Alc  : 40%