ลัง 12 ขวด Bacardi Gold Rum 1Liter

Attribute:

SKU : Bacardi-05

ลัง 12 ขวด Bacardi Gold Rum 1Liter ราคาลัง 12 ขวด 7,900 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

Categories : RUM Bacardi

Share

ลัง 12 ขวด Bacardi Gold Rum 1Liter

ราคาลัง 12 ขวด 7,900 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

Bottle Size : 1Liter
Vol / Alc  : 40%