ลัง 12 ขวด Mouton Cadet Reserve Rouge Graves 2016

Attribute:

SKU : Mouton-13

ลัง 12 ขวด Mouton Cadet Reserve Rouge Graves 2016 ราคาลัง 12 ขวด 9,900 บาท (ราคารวมส่งแล้ว)

Categories : WINE Mouton Cadet (France)

Share

ลัง 12 ขวด Mouton Cadet Reserve Rouge Graves 2016

ราคาลัง 12 ขวด 9,900 บาท (ราคารวมส่งแล้ว)

Bottle Size : 75cl
Vol / Alc  : 12%
Country of Origin: Bordeaux, France 
Brand : Mouton Cadet 
Style : Wine
Colour : Brilliant pale yellow