ลัง 6 ขวด Grey Goose : Ducasse Exclusive Edition 75ml.

Grey Goose-03

ลัง 6 ขวด Grey Goose : Ducasse Exclusive Edition 75ml. ราคาลัง 6 ขวด 11,800 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

Share

หมวดหมู่ : Grey Goose

Share

ลัง 6 ขวด Grey Goose : Ducasse Exclusive Edition 75ml.

ราคาลัง 6 ขวด 11,800 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)
Bottle Size : 75ml.
Vol / Alc  : 40%
Country of Origin: Fracne