ลัง 12 ขวด The Glenlivet 15 Year Old French Oak Reserve 700ml.

Glenlivet-03

ลัง 12 ขวด The Glenlivet 15 Year Old French Oak Reserve 700ml. ราคาลัง 12 ขวด 25,500 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

Share

หมวดหมู่ : The Glenlivet

Share

ลัง 12 ขวด The Glenlivet 15 Year Old French Oak Reserve 700ml.

ราคาลัง 12 ขวด 25,500 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)
Bottle Size : 700ml
Vol / Alc  : 40%
Country of Origin: Scotch Whiskey
Brand : Glenlivet
Age of whiskey  : 15 ปี