ลัง 12 ขวด Russian Standard Imperia Vodka 1 Liter

Russian Standard Imperia-01

ลัง 12 ขวด Russian Standard Imperia Vodka 1 Liter ราคาลัง 12 ขวด 18,300 บาท (ราคารวมส่งแล้ว)

Share

หมวดหมู่ : Russian Standard Imperia

Share

ลัง 12 ขวด Russian Standard Imperia Vodka 1 Liter

ราคาลัง 12 ขวด 18,300 บาท (ราคารวมส่งแล้ว)
Bottle Size : 1Liter
Vol / Alc  : 40%
Country of Origin: Russian
Brand : Vodka Russian Standard Imperia
Style : Vodka