Malibu Passion Fruit Rum 1Liter

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Malibu-06

Malibu Passion Fruit Rum 1Liter ราคาขวด 1,050 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

หมวดหมู่ : LIGUEUR Malibu RUM Malibu

Share

Malibu Passion Fruit Rum 1Liter

ราคาขวด 1,050 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)
Bottle Size : 1Litre
Vol / Alc  : 21%
Country of Origin : Canada
Brand : Malibu
Style : Flavored Rum