ลัง 12 ขวด The Choya Single Year 72cl.

Choya-15

ลัง 12 ขวด The Choya Single Year 72cl. ราคาลัง 12 ขวด 10,900 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

Share

หมวดหมู่ : Choya

Share

ลัง 12 ขวด The Choya Single Year 72cl.

ราคาลัง 12 ขวด 10,900 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)
Bottle Size : 72cl.
Vol / Alc  : 15%
Country of Origin : Japan
Brand  : CHOYA
Style : Ligueur