Wyndham Bin 444 Cabernet Sauvignon 2014

SKU : Wyndham - 06

Wyndham Bin 444 Cabernet Sauvignon 2014 ราคาขวด 790 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

Share

หมวดหมู่ : WINE Wyndham (Australia)

Share

Wyndham Bin 444 Cabernet Sauvignon 2014

ราคาขวด 790 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)
Bottle Size : 750ml
Vol / Alc  : 14.3%
Country of Origin : Australia
Brand  : George Wyndham
Type : Red Wine
Year :  2014
 
รูปถ่ายจากสินค้าจริง