ลัง 12 ขวด Jim Beam Kentucky Dram 1Liter

Jim Beam-16

ลัง 12 ขวด Jim Beam Kentucky Dram 1Liter ราคาลัง 12 ขวด 11,000 บาทรวมส่งแล้ว

Share

หมวดหมู่ : Jim Beam

Share

ลัง 12 ขวด Jim Beam Kentucky Dram 1Liter

ราคาลัง 12 ขวด 11,000 บาทรวมส่งแล้ว
Bottle Size : 1 Liter
Vol / Alc  : 40%
Country of Origin: USA
Style : Whisky