ลัง 12 ขวด Jose Cuervo 1800 Añejo 750ml.

Jose Cuervo-07

ลัง 12 ขวด Jose Cuervo 1800 Añejo 750ml. ราคาลัง 12 ขวด 14,300  บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

Share

หมวดหมู่ : Jose Cuervo

Share

ลัง 12 ขวด Jose Cuervo 1800 Añejo 750ml.

ราคาลัง 12 ขวด 14,300  บาท (ราคารวมส่งแล้ว)
Bottle Size : 750ml
Vol / Alc  : 40%
Country of Origin : Mexico 
Brand  : Jose Cuervo
Style : Tequila