ลัง 12 ขวด CHOYA Gold Edition 500ml.

SKU : Choya-11

ลัง 12 ขวด CHOYA Gold Edition 500ml. ราคาลัง 12 ขวด 20,900 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

Share

หมวดหมู่ : LIGUEUR Choya

Share

ลัง 12 ขวด CHOYA Gold Edition 500ml.

ราคาลัง 12 ขวด 20,900 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)
Bottle Size : 500ml.
Vol / Alc  : 19%
Country of Origin: Japanese

Brand  : CHOYA
Style : Ligueur