ลัง 12 ขวด Famous Grouse Gold Reserve 12Years 1Liter

Famous Grouse-09

ลัง 12 ขวด Famous Grouse Gold Reserve 12Years 1Liter ราคาลัง 12 ขวด 15,300 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

Share

หมวดหมู่ : The Famous Grouse

Share

ลัง 12 ขวด Famous Grouse Gold Reserve 12Years 1Liter

ราคาลัง 12 ขวด 15,300 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)
Bottle Size :1Liter
Vol / Alc  : 40%
Country of Origin: Scotland
Brand : Famous Grouse 
Style : Whisky