Glen Elgin 12 Year Old Scotch 12 75cl.

SKU : Glen Elgin-02

Glen Elgin 12 Year Old Scotch 12 75cl. ราคาขวด 2,100  บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

Share

หมวดหมู่ : SINGLE MALT Glen Elgin

Share

Glen Elgin 12 Year Old Scotch 12 75cl.

ราคาขวด 2,100  บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)
Bottle Size : 75cl
Vol / Alc  : 43%
Country of Origin: Scotch Whisky
Age of whiskey  : 12 ปี