ลัง 12 ขวด Dewar's 12 Year Old The Ancestor (1Liter)

Dewar's-06

ลัง 12 ขวด Dewar's 12 Year Old The Ancestor (1Liter) ราคาลัง 12 ขวด 12,500 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

Share

หมวดหมู่ : Dewar's

Share

ลัง 12 ขวด Dewar's 12 Year Old The Ancestor (1Liter)

ราคาลัง 12 ขวด 12,500 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)
Bottle Size : 1Liter
Vol / Alc  : 40%
Country of Origin: Scotlalnd
Brand : Dewar's
Style : whiskey
Age of whiskey  : 12 ปี