Malibu White Rum 1Liter

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Malibu-02

ราคาขวด 1,050 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

Share

หมวดหมู่ : LIGUEUR Malibu

Share

Malibu White Rum 1Liter

ราคาขวด 1,050 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)
Bottle Size :1Liter
Vol / Alc : 35%
Country of Origin : Canada
Brand : Malibu
Style : Flavored Rum