ลัง 6 ขวด Dewar's 18 Year Old The Vintage 1Liter

Dewar's-21

ลัง 6 ขวด Dewar's 18 Year Old The Vintage 1Liter ราคาลัง 6 ขวด 11,900 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

Share

หมวดหมู่ : Dewar's

Share

ลัง 6 ขวด Dewar's 18 Year Old The Vintage 1Liter

ราคาลัง 6 ขวด 11,900 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)
Bottle Size : 1Liter
Vol / Alc  : 40%
Country of Origin: Scotland
Brand : Dewar's 
Age of whiskey  : 18 ปี