555 State Express Original (1 คอตตอน)

555-01

555 State Express Original (1 คอตตอน) Price : 900 บาท (ราคารวมส่งแล้ว)

Share

หมวดหมู่ : บุหรี่ 555

Share

555 State Express Original (1 คอตตอน)

ราคา 900 บาท (ราคารวมส่งแล้ว)

Total  : 1 คอตตอน /10 ซองบรรจุ 20 ม้วน/ซอง
Tar  : 11mg
Nicotine : 1.1mg
Country of Origin : London
Brand  : 555
ตองห้าสีทองด้วยรสชาติที่นุ่มอร่อย
พี่ใหญ่แห่งเมืองผู้ดีที่โดนใจคอรุ่นใหญ่หนุ่มรุ่นเก๋าทั่วโลก จากสังกัดบ้านหลังใหม่ Virginia Tobacco (อดีตสังกัด British American)