ลัง 12 ขวด Escudo Rojo Baron Philippe de Rothschild 2018

SKU : Escudo Rojo-01

ลัง 12 ขวด Escudo Rojo Baron Philippe de Rothschild 2018 ราคาลัง 12 ขวด 9,900 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

Share

หมวดหมู่ : WINE Escudo Rojo (Chile)

Share

ลัง 12 ขวด Escudo Rojo Baron Philippe de Rothschild 2018

ราคาลัง 12 ขวด 9,900 บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)
Bottle Size : 75cl
Vol / Alc  : 13.5%
Country of Origin: Chile 
Brand : Escudo Rojo
Style : Wine 
Colour : Red Wine