Dunhill Lights (1 คอตตอน)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Dunhill-04

Dunhill Lights (1 คอตตอน) ราคา : 850 บาท (ราคารวมส่งแล้ว ems)

Share

หมวดหมู่ : บุหรี่ DUNHILL

Share

Dunhill Lights (1 คอตตอน)

ราคา : 850 บาท (ราคารวมส่งแล้ว ems)

บุหรี่ Dunhill Lights คือบุหรี่จากเมืองผู้ดีประเทศอังกฤษ จากตระกูล ครอบครัว British American Tobacco

จำนวน 1 คอตตอน/10 ซอง
บรรจุ 20 มวน/ซอง