Lucky Strike Click 4 Mix (1 เม็ดบีบ) 1 คอตตอน

SKU : Lucky Strike-10

Lucky Strike Click 4 Mix (1 เม็ดบีบ) 1 คอตตอน ราคา 950  บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)

Share

หมวดหมู่ : บุหรี่ Lucky Strike

Share

Lucky Strike Click 4 Mix (1 เม็ดบีบ) 1 คอตตอน

ราคา 950  บาท  (ราคารวมส่งแล้ว)


Total  : 1 คอตตอน / 10 ซอง / 20 ม้วน

Tar : 8mg
Nicotine : 0.7mg
Country of Origin: USA
Brand : Lucky StrikeLucky Strike Click 4 Mix

บุหรี่มาใหม่ตระกูล lucky strike 4 รสชาติในซองเดียว

Strawberry, Lemon, Menthol, Blueberry