ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า 

  1. ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ เช่น ภายใน 7 วันนับจากได้รับสินค้า
  2. ข้อกำหนดระหว่างการเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน เช่น หากสินค้าชนิดเดียวกันไม่มี คืนเงิน หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่นแทน
  3. เงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ , สินค้าชำรุด หรือแตกหัก
  4. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ 3-5 วัน/คืนเงิน หลังจากได้รับสินค้าคืน

หมวดหมู่สินค้า